En dag på Spargrisen

 

Alla dagar på Spargrisen ser olika ut, men självklart finns där rutiner för att skapa trygghet både hos barn och pedagoger. Varje morgon börjar till exempel med en kort samling där dagen gås igenom.

 

Gården lämnas i en hel eller två mindre grupper och utflykterna går till närliggande parker. Nobelparken, Gustav Adolfsparken, Bellmansro, Kaknäsparken, Skansen eller andra mindre skogar i närheten av förskolan brukar vara vanliga tillhåll.

 

I skogen ges barnen möjligheter att utveckla sin förståelse och intresse för naturvetenskap,  och de lär sig enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

 

Tillbaka på förskolan har barnen åldersindelade och åldersanpassade samlingar. De äter i åldersindelade grupper där barnen får träna sin självständighet efter mognad genom att t.ex. ta sin mat själva, vänta på varandra, duka av osv. Varje dag efter lunch är det sovvila för de mindre barnen medan övriga större barn har en aktiv vaken vila där de lyssnar på sagor och berättelser.

 

Barnens lek utmanas och pedagogerna hjälper dem att utveckla sin nyfikenhet och leklust. Leken är barnets grund att lära och i leken tränas bland annat sociala färdigheter och språk och kommunikationsförmåga.

 

Förskolan Spargrisen arbetar medvetet varje dag med matematik för att barnen ska utveckla sin förståelse för mängd, antal, ordning, talbegrepp samt mätning, tid och förändring.

© Förskolan Spargrisen | designed by Gadesign

GADESIGN