Föräldrakooperativ

 

Att ha barn på ett föräldrakooperativ innebär ett ”delägarskap”. Det betyder att föräldrarna har ett visst inflytande men även ansvar, ett engagemang och en önskan om att få vara en del av den gemenskap som finns på förskolan. Som förälder lär du känna samtliga barn, medföräldrar och pedagoger på förskolan på ett närmast familjärt sätt.

 

I Spargrisens kooperativ har föräldrarna jour när någon i personalen blir sjuk och tillbringar då en dag på förskolan tillsammans med barnen. En förälder måste också eventuellt ingå i styrelsen under perioden då barnet går på förskolan och/eller delta i någon av förskolans arbetsgrupper.

 

Två gånger om året är det obligatorisk närvaro på ”Fixarkvällarna” då förskolans lokaler och material åtgärdas.

 

Men den främsta orsaken till att ansluta sig till ett föräldrakooperativ är att det finns möjlighet till både inflytande och påverkan av verksamheten inom ramen för de nationella målen. Här kan idéer som kommer från familjernas tas tillvaro och användas i pedagogiken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Förskolan Spargrisen | designed by Gadesign

GADESIGN