Verksamhet

 

Förskolan Spargrisen är ett väletablerat och välrenommerat föräldrakooperativ som drivs enligt kommunens riktlinjer, men i privat regi. Här finns ingen specifik pedagogisk inriktning, utan vi har plockat det bästa från till exempel Montessori och Reggio Emilia. 20 barn i blandade åldrar och hög personaltäthet tror vi skapar en bra grund för en trevlig och trygg tillvaro på förskolan.

 

På Spargrisen arbetar vi framför allt med att det enskilda barnet ska ha en positiv, lugn och trivsam dag med mycket utomhusvistelse och rörelse. Varje dag utnyttjas de närliggande parkerna och grönområdena. Återkommande aktiviteter har bland annat varit skridskoåkning i Kungsträdgården och Bondgårdsskola på 4h-gården i Stora Skuggan. Vi vill också att barnen ska utvecklas till självständiga individer som tror på sig själva.

 

Naturupplevelser, språk, skapande, teknik, rörelse och sång ligger till grund för veckoschemat. Stor vikt läggs vid att förskolans miljö och material ska vara inspirerande och kännas kreativa. Det finns till exempel en liten scen i ett av rummen i lokalen.

 

Utöver våra aktiviteter får barnen redskap att hantera konflikter, förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för den gemensamma förskolemiljön.

 

Varje fredag skickas ett veckobrev ut till föräldrarna, där de blir uppdaterade på vad barnen gjort under veckan, samt kort information kring kommande veckas aktiviteter.

 

Förskolan firar traditioner såsom påsk, lucia, halloween och sommarfest och lär om andra länders och religioners helger. Vi besöker olika museum och teatrar. Alla 5-åringar på förskolan har förskolegruppsträffar en dag i veckan för att bredda sitt nätverk inför skolstarten. Då träffar de andra femåringar på andra förskolor som Spargrisen samarbetar med.

 

Spargrisen försöker i största möjliga mån servera ekologiska måltider, luncherna kommer via catering, och alltid med vegetariska alternativ.

 

 

Öppettider och omsorg

 

Förskolan Spargrisen erbjuder omsorg inom Stockholm stads riktlinjer. Det innebär bland annat att vi:

 

Erbjuder förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. (8 kap. 5 § skollagen)

Erbjuder omsorg inom de öppettider som fastslås av ramtiden enligt Stockholm stads riktlinjer (kap 8.4).

Erbjuder alternativ förskola när verksamheten stänger (kap 8.4)

 

För att förtydliga vad som avses med öppethållande enligt ramtiderna gäller följande:

Förskolan ska kunna tillhandahållas alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden kl. 06.30-18.30. Ramtiden är den maximala öppettid en förskola ska kunna erbjuda. Både hel- och deltidsplatser ska erbjudas.

På förskolan Spargrisen är våra vanligaste öppettider 08.30-16.30 helgfria vardagar. Vi behov justerar vi inom ramtiden 6.30-18.30. Två gånger per termin tilldelas föräldrarna ett underlag för behovet av omsorg.

 

Kontakta oss på e-post till skolan@forskolanspargrisen.se om du vill veta mer.


 

 

 

 

 

© Förskolan Spargrisen | designed by Gadesign

GADESIGN